banner

Verksamheten

 

Verksamheten

Rasmusgården ligger i en lantlig miljö strax utanför Falkenberg. HVB hemmet startades 2005. Idag drivs verksamheten av Lotta Johansson.

Vi är ett litet HVB med 4 platser plus en utslussplats. Vi tar emot pojkar som är i behov av placering på ett mindre HVB med högre personaltäthet och lugnare boendemiljö. De pojkar som placeras hos oss har många gånger flertalet placeringar bakom sig. 

Personalgruppen består av kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund. På Rasmusgården har vi hög personaltäthet och tar till vara personals särskilda kompetens/erfarenhet som kan komma de placerade pojkarna till gagn. Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk grund och samtal med ungdomarna utgår ifrån MI. 

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling och skräddarsyr behandlingsinsatser i samråd med socialtjänsten och den unge. Våra personal använder sig av verktyg från KBT och MI i det vardagliga arbetet med ungdomar samt i strukturerade behandlingssamtal. Vi har personal som är utbildad i ART, Kriminalitet som livsstil, Återfallsprevention och grundkurs i Beroendelära, Ett självständigt liv, med mera.

 

Inspektionen för vård och omsorg samt Miljö och hälsoskyddsförvaltningen är tillsynsmyndigheter för HVB hemmen. De tillsynsprotokoll som upprättats i samband med besök på Rasmusgården finns att tillgå på verksamheten. Vi har ramavtal med flertal kommuner.

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Rasmusgården

Besöksadress:
Skrea Bondagård 206
311 97 FALKENBERG

Postadress:
Box 224
311 23 FALKENBERG

 

Tel: 0346-734 630
Fax: 0346-169 10

 

Placeringsansvarig och Föreståndare
Anna Nilsson
0346-734 632
anna@rasmusgarden.se

Verksamhetschef
Lotta Johansson
0346-734 634 
lotta@rasmusgarden.se