banner

Målgrupp

Vi är ett litet HVB med 4 platser plus en utslussplats. Vi tar emot pojkar som är i behov av placering på ett mindre HVB med högre personaltäthet och lugnare boendemiljö. De pojkar som placeras hos oss har många gånger flertalet placeringar bakom sig. 

Till boendet kommer pojkar/unga män som av olika anledningar inte kan bo kvar i hemmet, där familjehem inte är lämpligt eller där eget boende inte fungerar. Pojkar med utagerande beteende, psykosocial problematik och ibland även med symptom som missbruk och kriminalitet kommer till Rasmusgården för att få hjälp, skydd och stöd. I vissa fall har ensamkommande flyktingbarn placerats på Rasmusgården med gott resultat.

De boende pojkarna har inte sällan en neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD eller Autismspektrum störning. Om utredning saknas kan vi internt på Rasmusgården genomföra en psykologisk utredning/bedömning via psykolog eller läkare på konsultbasis. Så sker även vid inskrivning med allmän hälsokontroll och vid tillfälliga sjukdomstillstånd. 

 

Kontakta oss

Rasmusgården

Besöksadress:
Skrea Bondagård 206
311 97 FALKENBERG

Postadress:
Box 224
311 23 FALKENBERG

 

Tel: 0346-734 630
Fax: 0346-169 10

 

Placeringsansvarig och Föreståndare
Anna Nilsson
0346-734 632
anna@rasmusgarden.se

Verksamhetschef
Lotta Johansson
0346-734 634 
lotta@rasmusgarden.se