banner

Frågor & Svar

Här är några vanliga frågor och svar från de ungdomar som kanske ska flytta in till oss. Du har kanske många fler och är mycket välkommen att ringa eller maila oss.


Hur länge brukar man bo på Rasmusgården?

Det kan variera. Men ofta bor man upp till ett år. I vissa fall – så kallade akutfall – blir placeringen ibland kortare. 

Går man i skolan eller har praktik?

Ja det gör man alltid. Man har ofta missat mycket i skolan som behöver tas igen och det fixar vi. De pojkar som är äldre – som inte har skolplikt – kan antingen börja gymnasiet eller ta en praktikplats. Vi har många kontakter som tar emot praktikanter.

Får man ha kontakt med sina kompisar?

Socialtjänsten bestämmer om det . Kompisar som varit dåliga för dig behöver du komma ifrån. Vänner som är bra för dig kan du ha kontakt med och är välkomna till dig efter planering med föräldrar, socialtjänst och oss. När allt fungerar bra sker det inte sällan att pojkarna på Rasmusgården också besöker sina vänner.

Får man ha mobiltelefon och tillgång till internet?

Ja varje dag om du kan sköta det. Mobiltelefonen är viktig så att vi kan hålla kontakt med dig när du är i skolan t ex. De flesta pojkarna hos oss är mycket datorintresserade och vi har mycket fina dator-utrustningar. Nattetid – efter läggdags - är det däremot förbud för datoranvändning.

Hur ofta åker man hem till sin familj?

När man bott in sig och vi ser att allt fungerar – att du mår bra av att åka hem och det är tryggt och fint hemma – beslutar socialtjänst tillsammans med oss och din familj hur ofta hembesök ska ske. Många pojkar kan åka hem varannan var tredje helg och på lovdagar. Men det sker ALLTID i planering med familj och socialtjänst.

Får man veckopeng på Rasmusgården?

Ja du har alltid en fast veckopeng på 150 kronor. Därtill kan du tjäna ihop upp till 500 om du sköter skola, städar ditt rum, och hjälper till i huset. Är du ovan att städa får du naturligtvis hjälp med det. Detsamma när det gäller tvättning av dina kläder.

Veckopengen får du disponera som du vill så länge det inte strider mot hemmets regler.

Har man eget rum och kan jag låsa om mig?

Ja det har du. Men personal har naturligtvis möjlighet att öppna din dörr.

Får man röka på Rasmusgården?

Om Dina föräldrar tillåter det. Helst vill vi att Du inte ska röka och du får hjälp och stöd att sluta om Du bestämmer dig för det.

 

 

 

Kontakta oss

Rasmusgården

Besöksadress:
Skrea Bondagård 206
311 97 FALKENBERG

Postadress:
Box 224
311 23 FALKENBERG

 

Tel: 0346-734 630
Fax: 0346-169 10

 

Placeringsansvarig och Föreståndare
Anna Nilsson
0346-734 632
anna@rasmusgarden.se

Verksamhetschef
Lotta Johansson
0346-734 634 
lotta@rasmusgarden.se