banner

Familjen

– en tillgång under boendetiden

 

På Rasmusgården vill vi att pojkarnas familjerelationer utvecklas och stärks under placeringstiden och därmed undvika att man kommer ifrån varandra. Inte sällan har man inom familjen upplevt stora slitningar och relationerna i familjen är ansträngda vid placeringstillfället. Det kan innebära att man behöver ” vila” ett tag innan man återförenas. Vi på Rasmusgården är medvetna om detta och arbetar aktivt för att familjesituationen på lite längre sikt förbättras och stärks. 

I samband med placeringen görs ofta ett studiebesök på Rasmusgården och det är då brukligt att föräldrar tillsammans med pojke och socialtjänst medverkar. För oss är det viktigt att tidigt lära känna pojken, hans familj och sociala nätverk och anledningen till att han behöver en tids placering hos oss. För att inte tappa kontakt har vi har tät telefonkontakt med vårdnadshavare mellan de planeringsmöten som hålls med socialtjänsten ungefär var sjätte vecka. Och ju längre placeringstiden fortgår är det vanligt att vi tillsammans med föräldrar själva kan bedöma hemresor och dylikt.

Föräldrarna/familjerna ses som en självklar tillgång och är efter planering med socialtjänsten mycket välkomna på besök hos oss. Pojkarna brukar också åka hem vid planerade veckoslut och lov. Dessa hembesök följs noga upp för att de ska vara trygga för alla. De föräldrar som så önskar erbjuds stödjande samtal – antingen i strukturerad form hos oss eller via stödsamtal och rådgivning per telefon. Behandlingspersonal finns tillgänglig per telefon dygnet runt så om hembesök t ex innebär problem - tveka inte att ringa!!!! Ett gott råd eller ibland ett avbrutet hembesök kan ibland behövas!

Kontakta oss

Rasmusgården

Besöksadress:
Skrea Bondagård 206
311 97 FALKENBERG

Postadress:
Box 224
311 23 FALKENBERG

 

Tel: 0346-734 630
Fax: 0346-169 10

 

Placeringsansvarig och Föreståndare
Anna Nilsson
0346-734 632
anna@rasmusgarden.se

Verksamhetschef
Lotta Johansson
0346-734 634 
lotta@rasmusgarden.se